(1)
Marbun, P. Upaya Menjaga Keseimbangan Pekerjaan Dengan Keluarga. CAR 2020, 1, 164-179.