[1]
P. Marbun, “Upaya Menjaga Keseimbangan Pekerjaan Dengan Keluarga”, CAR, vol. 1, no. 2, pp. 164–179, Oct. 2020.